• AnaCredit

  Wyzwania najbliższej przyszłości

 • Business and Technology Transformation

  Preparing the future

 • Jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców

 • Discover our New Services

 • Równowaga jest podstawą lepszej przyszłości

 • WORKING MINDZ 
  promuje kreatywność i innowacyjność

Strategy Services

Każdy pomysł przekuwamy na plan działania, który na płaszczyźnie prowadzonej działalności przekłada się na strategie. Kierujemy się w nich zrównoważonym rozwojem/ Strategie wyznaczane są przez rygor analityczny i dobre praktyki.

Business Services

Firma Mind Source współpracuje z Klientami przy opracowywaniu RoadMaps, gdzie połączenie techniki, technologii i odpowiedniej metodologii stanowi podstawę sukcesu każdego rozwiązania.

Technical Services

Technical Services firmy Mind Source gwarantują wdrożenie i utrzymanie fundamentów technologicznych wspierających działalność prowadzoną przez organizacje.W ten sposób umowżliwiamy organizacjom całkowite skupienie się na głównej działalności.